Jeżeli w zakupionym przez państwa towarze wystąpi wada fabryczna, nie wynikająca ze złego użytkowania towaru lub uszkodzeń mechanicznych, a zakupiony towar posiada jeszcze gwarancję, prosimy o wypełnienie poniższego formularza reklamacyjnego oraz odesłania na własny koszt reklamowanego produktu. Możliwe jest również osobiste dostarczenie reklamowanego towaru do siedziby firmy: agat-PLUS s.c. Barbara Kostelecka, Michał Kostelecki ul. Sadowa 3, 43-100 Tychy.

Formularz reklamacyjny